Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι εφικτή, χωρίς να είναι διάτρητη Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την εξ αποστάσεως - ηλεκτρονική - ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην κεντροαριστερά. Ο Γιάννης Ραγκούσης ζήτησε από τον κ. Τσανάκα, πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, να καταθεσει τους όρους, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια εξ αποστάσεως ψηφοφορίας. 

0
215

Την απάντηση του Προέδρου του ΕΔΕΤ κ. Τσανάκα, ο κ. Ραγκούσης την κοινοποιεί στους υπόλοιπους υποψηφίους. Από την απάντηση συμπεραίνεται πως η ψηφοφορία είναι εφικτή, χωρίς να είναι διάτρητη.

Ακολουθεί η επιστολή του Γιάννη Ραγκούση προς τους συνυποψηφίους του:

Ο Γιάννης Ραγκούσης

Σας κοινοποιώ την επιστολή – απάντηση που ζήτησα και μου απέστειλε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΕΤ καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας σχετικά με τους όρους, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ.

Από την απάντηση συνάγεται πως δεν υφίστανται ούτε τεχνικοί περιορισμοί αλλά ούτε και ζητήματα της ακεραιότητας και ασφάλειας του συστήματος.

Τονίζω δε, ότι ο κ. Τσανάκας βρίσκεται σε αυτή την θέση από το 2004, επομένως και επί των ημερών των κυβερνήσεων μετά το 2009.

Επίσης, με διαβεβαίωσε ότι μπορούν να σταλούν για να εποπτεύσουν, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, πραγματογνώμονές μας σε όλα τα επιμέρους συστήματά του Ζεύς.

Το μόνο θέμα που εκτιμώ πως πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι η δημιουργία του μητρώου των μελών που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση της εξ αποστάσεως ψηφοφορία, καθώς και να τεθούν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την αυτοπρόσωπη ή μη παραλαβή των κωδικών συμμετοχής.

Είμαι βέβαιος πως μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συναινετική λύση η οποία θα αποβεί προς όφελος της κορυφαίας αυτής διαδικασίας.

Άλλωστε, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή τώρα, πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη συνεννόηση αργότερα, σε πιο σύνθετα θέματα;

Ας προχωρήσουμε σε μια συναινετική – συμβιβαστική λύση για να ολοκληρωθεί επιτέλους το διαδικαστικό θέμα και να ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος μεταξύ μας.

Καλούμαστε να επιλύσουμε μια απλή πλέον άσκηση και πρέπει ενώπιον των πολιτών να τα καταφέρουμε.

Αναμένοντας τις απόψεις σας, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Ραγκούσης

Ακολουθεί η επιστολή του κου Παναγιώτη Τσανάκα, προέδρου ΕΔΕΤ.

Αγαπητέ κ. Ραγκούση

Το σύστημα ηλεκτρονικής κάλπης “Ζευς” του ΕΔΕΤ μπορεί να αντεπεξέλθει σε μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα, μπορούν να ψηφίσουν ταυτόχρονα πολλοί ψηφοφόροι (από χιλιάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες την ώρα). Η ταχύτητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφοφόρων. Για εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων θα χρειαστούν κάποιες ώρες από το κλείσιμο της κάλπης.

Το Ζεύς εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου καθώς οι ψήφοι έρχονται στο σύστημα κρυπτογραφημένοι (από τη συσκευή του ψηφοφόρου), ενώ το σύστημα δεν έχει στη διάθεσή του τα κλειδιά των μελών της εφορευτικής επιτροπής που είναι απαραίτητα για την αποκρυπτογράφηση.

Η αποκρυπτογράφηση από την εφορευτική επιτροπή γίνεται σε  εξωτερικούς υπολογιστές, και όχι στο κεντρικό σύστημα Ζευς. Η ανωνυμία των ψήφων εξασφαλίζεται μέσω σειράς κρυπτογραφικών μίξεων.

Τα μόνα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το σύστημα Ζευς είναι οι εκλογικοί κατάλογοι,  όπως έχουν αναρτηθεί από τις εφορευτικές επιτροπές, και τους ψηφίσαντες εκ των ψηφοφόρων.

Πρακτικά, το Ζευς έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 565 εκλογές, με περισσότερους από 89.950 ψηφοφόρους (59.609 ψηφίσαντες) και δεν υπήρξε ποτέ οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας και διαθεσιμότητας. Έχει αναπτυχθεί σε ανοιχτό κώδικα, έτσι ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί από οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα η αυθεντικότητα όλων των σταδίων επεξεργασίας των ψηφοδελτίων.

Το ΕΔΕΤ μπορεί να διαθέσει το σύστημα Ζεύς, χωρίς χρέωση, για την εκλογή ηγεσίας του νέου πολιτικού φορέα.

Το σύστημα προεγγγραφής των πολιτών που θα αποκτήσουν το δικαίωμα να μετάσχουν στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία (δηλ. ο εκλογικός κατάλογος) δεν μπορεί να προσφερθεί ούτε να αναπτυχθεί από το ΕΔΕΤ.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Τσανάκας
Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΤ

****Ο υποψήφιος για την προεδρία του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς Γιάννης Μανιάτης, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών & Δεοντολογίας (ΑΕΔΔ) καθ. Ν. Αλιβιζάτο, με θέμα τη θεσμοθέτηση κανόνων διεξαγωγής της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Γιάννης Μανιάτης

Ο κ. Μανιάτης ζητάει να εφαρμοστούν οι κανόνες δεοντολογίας και διαφάνειας που έχει προτείνει ο κ. Αλιβιζάτος και επιπλέον προτείνει:

1. Πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων debates με όλους τους υποψηφίους στις Περιφέρειες της χώρας (από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχω προτείνει τη διενέργεια 13 debates για κάθε Περιφέρεια της χώρας με συμμετοχή δημοσιογράφων από τα τοπικά ΜΜΕ).

2. Πραγματοποίηση 2 κεντρικών debates, ένα στη Δυτική Αθήνα για θέματα ανεργίας κι ένα στη Χαλκιδική για θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης.

3. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί για «τη διοργάνωση τουλάχιστον 3 ανοιχτών εκδηλώσεων πολιτικού προγραμματικού διαλόγου, σε ισάριθμες περιφέρειες της χώρας, με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που θα μεταδοθούν διαδικτυακά και θα επιδιωχθεί να μεταδοθούν και τηλεοπτικά».

4. «Διαχωρισμός της προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων από την τρέχουσα πολιτική δραστηριότητα, λόγω του αξιώματος που κατέχουν».

5. «Διασφάλιση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων κονδύλια που προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση προς τα πολιτικά κόμματα ή άλλους φορείς και γενικά δημόσιων πόρων, εθνικών ή κοινοτικών (ανθρώπινο δυναμικό, χώροι, λοιπές υποδομές, ατέλειες, κ.λπ.) στους οποίους έχουν πρόσβαση ορισμένοι υποψήφιοι λόγω του αξιώματος που τυχόν κατέχουν».

6. Διασφάλιση ότι υποψήφιοι από το ίδιο κόμμα θα έχουν ίση πρόσβαση σε οργανωτικές δομές, data base και στελεχιακό δυναμικό του κόμματος.

Ο υποψήφιος για την ηγεσία του νεου φορέα της προοδευτκής παράταξης εκτιμά ότι με τους παραπάνω κανόνες «θα υπάρξει ουσιαστικό χρονικό διάστημα για να ανταλλάξουμε απόψεις κι επιχειρήματα, να καταθέσουμε προτάσεις για το μέλλον της κεντροαριστεράς και της πατρίδας μας. Να δείξουμε στην κοινωνία ότι αξίζει να τείνει ευήκοον ους».

Επίσης, αναφέρει ότι «οι υποψήφιοι της Δημοκρατικής παράταξης, της Κεντροαριστεράς, σε αντίθεση με τους υποψηφίους και τις διαδικασίες άλλων κομμάτων, μπορούμε να δώσουμε επιτέλους το θετικό παράδειγμα προς μίμηση με ένα νέο πολιτικό πολιτισμό διαφορετικό από αυτόν του νεποτισμού, των πελατειακών σχέσεων, των μηχανισμών, της δημαγωγίας και του εθνολαϊκισμού και όλων αυτών που οδήγησαν σε πολιτισμική σήψη και οικονομική χρεοκοπία. Έχουμε υποχρέωση στην κοινωνία να γίνουμε το θετικό παράδειγμα για τους συμπολίτες και τα παιδιά μας. Να επαναφέρουμε την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία στην πολιτική».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here