Η Πάμελα ψηφίζει «ΜέΡΑ25»

0
214

Το Μανιφέστο του ΜέΡΑ25 για τις ευρωεκλογές

Το ΜέΡΑ25 είναι το μοναδικό κόμμα που αντιμετωπίζει τις ευρωεκλογές όχι ως πρόβα
τζενεράλε εθνικών εκλογών αλλά με την ίδια σημασία που αντιμετωπίζει και τις εθνικές
εκλογές. Είναι το μόνο κόμμα που κατεβαίνει στις ευρωεκλογές με το ίδιο, συνεκτικό,
ενιαίο προεκλογικό πρόγραμμα – την ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – που συνέγραψαν
συνεργατικά και συμμετοχικά, αρχής γενομένης το 2016, πάνω από 200 χιλιάδες
προοδευτικοί ευρωπαίοι πολίτες από όλες τις χώρες της ΕΕ. Πως επετεύχθη αυτό;
Επετεύχθη επειδή το ΜέΡΑ25 αποτελεί οργανικό μέρος του DiEM25-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΟΙΞΗ,
του ενιαίου πανευρωπαϊκού ψηφοδέλτιου-κινήματος που εκπροσωπείται σε έντεκα χώρες,
π.χ. στην Ελλάδα με το ΜέΡΑ25, στην Γαλλία με το Generation-s, στην Γερμανία με το
Demokratie in Europa, στην Δανία με το Alternativet, στην Πολωνία με το Razem, στην
Πορτογαλία με το Livre, στην Ισπανία με το Actua κλπ.

Δύο είναι οι βασικοί άξονες τις ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: (1) Άμεσα
εφαρμόσιμες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές υπέρ των πολλών. Και (2) διαδικασία
συμμετοχικού, συνταγματικού εκδημοκρατισμού της ΕΕ.

Παραδείγματα άμεσα εφαρμόσιμων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών

Πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων ύψους 500 δις ετησίως: Η Ευρώπη έχει άμεση ανάγκη
για 500 δις ευρώ νέων, πράσινων επενδύσεων ετησίως (5% του ΑΕΠ της ΕΕ) για
τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Είναι απαραίτητα για τρεις βασικότατους λόγους:
Δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. Να μην μείνει πίσω η Ευρώπη στην πράσινη
τεχνολογία. Και να αντιμετωπιστεί η κλιματική καταστροφή. Που θα βρεθούν 500 δις
ετησίως; Όχι από φόρους αλλά μέσω έκδοσης ομολόγων αξίας 500 δις ετησίως από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
πως, αν χρειαστεί, η ΕΚΤ θα τα αγοράσει – μια ανακοίνωση που, από μόνη της, εγγυάται
ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνει.

Σημείωση: Η ΕΚΤ αγοράζει ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από το 2015. Η
πρότασή μας, συνεπώς, είναι καθ’ όλα νόμιμη.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Καταπολέμησης της Φτώχειας, ύψους 100 δις ετησίως: Η οικονομική
κρίση έχει δημιουργήσει νέες τάξεις πτωχών Ευρωπαίων. Για την καταπολέμηση των νέων
και παλαιών μορφών φτώχειας απαιτείται η δημιουργία ειδικού ταμείου με
προϋπολογισμό 100 δις ετησίως. Πού θα βρεθούν; Απαντούμε: Το 2018 η ΕΚΤ είχε κέρδη
91 δις. Το ΜέΡΑ25 προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει πως τα κέρδη της
ΕΚΤ θα χρηματοδοτούν το νέο ειδικό πανευρωπαϊκό ταμείο για την καταπολέμηση της
φτώχειας.

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης του Δημόσιου Χρέους της Ευρωζώνης, ύψους 3 τρις:
Το δημόσιο χρέος της ευρωζώνης ανέρχεται στα 9 τρις ευρώ. Από αυτά τα 6,3 τρις είναι το
χρέος που τα κράτη-μέλη «δικαιούντο» να έχουν (σύμφωνα με τις Συνθήκες Μάαστριχτ-
Άμστερνταμ). Ο μέσος όρος του επιτοκίου εξυπηρέτησης του «επιτρεπόμενου» μέρους του
χρέους, δηλαδή των 6,3 τρις, είναι 2,1%. Τα επόμενα 20 χρόνια, οι τόκοι μόνο ανέρχονται στα 3,2 τρις.

Το ΜέΡΑ 25 προτείνει: Η ΕΚΤ εγγυάται το «επιτρεπόμενο» χρέος των 6,3 τρις
(χωρίς να το αγοράζει) εξασφαλίζοντας σχεδόν μηδενικά επιτόκια αποπληρωμής. Έτσι,
μειώνεται το κόστος αποπληρωμής του χρέους της ευρωζώνης κατά 3 τρις σε βάθος
εικοσαετίας. Η κρίση δημόσιου χρέους εξανεμίζεται με μια μονοκονδυλιά, μαζί με την
πίεση για λιτότητα (που αιτιολογείται λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους).

Εκδημοκρατισμός της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και, μακροπρόθεσμα, της
ευρωπαϊκής οικονομίας – μερικά παραδείγματα

o Διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων, με ζωντανή αναμετάδοση των συνόδων του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των Eurogroup, EuroWorkingGroup κλπ

o Διαβουλευτικές Συντακτικές Συνελεύσεις με στόχο την (από κάτω προς τα πάνω)
σύνταξη δημοκρατικού ευρωπαϊκού συντάγματος το οποίο θα αντικαταστήσει όλες
τις Συνθήκες με ορίζοντα το 2025

o Ευρωπαϊκό Ταμείο Πλούτου στο οποίο θα περιέλθει το 10% μετοχών μεγάλων
επιχειρήσεων, με διανομή των μερισμάτων σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες

Περιληπτικά, οι ευρωβουλευτές του ΜέΡΑ25 θα καταθέσουν στο ευρωκοινοβούλιο
συγκεκριμένη, τεχνοκρατικά άρτια, προοδευτική ατζέντα που αντλεί νομιμοποίηση από
ευρωπαίους τουλάχιστον έντεκα χωρών της ΕΕ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here