ΒΗΜΑΤΑ
Δ. Να διαχωρίζετε το Λευκό απο το Μέλαν, στην εκλογή των επιθυμιών σας. Η γλυκύτητα της επιθυμίας σας χωρίς έλεγχο, δηλητηριάζει εν αγνοία σας τον νού, ο οποίος σας παρασύρει στο βάραθρο της αφροσύνης.
iReporter