Τα λάθη μας

Τα λάθη μας

Rate this post
Αυτό το ξέρατε;

Τα λάθη μας είναι τόσο μεγάλα, όσο μικρή είναι η αγάπη των άλλων για  μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Δανεικά και αγύριστα

τη ζωή έχουμε δυο επιλογές: Είτε να ζούμε