Το μισό του ουρανού

Το μισό του ουρανού

Δ ιάβασα ότι ένας Πολωνός Ευρωβουλευτής ζήτησε να πληρώνονται λιγότερο οι γυναίκες γιατί είναι μικρόσωμες, λιγότερο έξυπνες και λιγότερο ικανές από τους άντρες, Λίγες μέρες μετά, την ημέρα της Γυναίκας, από μια αντροπαρέα άκουσα γέλια και χαχανητά όταν κάποιος είπε: «Οι κοντές σήμερα έχουν ημιαργία».

Σημείωση του Συγγραφέα: Καθένας μας κρύβει μέσα του έναν Πολωνό Ευρωβουλευτή. Αντίθετα, τον Πολωνό υδραυλικό τον έχουμε ξεχάσει όλοι.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Το τέλος του δρόμου

Γιάννης Μαρής: Το τέλος του δρόμου