Ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κ Guy Ryder

Ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κ Guy Ryder

- in Video
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Oliver Stone’s. Interview with Putin (part 4)

Rate this post